Z pewnością dużym atutem bycia z zawodu dendrologiem jest kontakt z naturą.

Młodzież, która obecnie uczy się w liceach lub technikum zadaje sobie niewątpliwie raz na jakiś czas zasadnicze pytanie: jaki wybrać kierunek studiów. Dokładne planowanie przyszłości jest ogromnie ważne, w końcu od dokonanego w czasie nauki w średniej szkole wyboru będzie zależała cała przyszłość danej osoby. Przyznajmy szczerze kierunki na jakie jeszcze dekadę temu było bardzo duże zainteresowanie, takie jak informatyk czy ekonomista nie są dziś dobrym wyborem. Na rynku pracy jest wiele osób z takim wykształceniem, bardzo ciężko się dostać na te kierunki a szanse na znalezienie pracy w takich zawodach są minimalne. Młodzież w dzisiejszych czasach musi poszukiwać kierunków mniej oczywistych takich gdzie jest zapotrzebowanie na osoby wykwalifikowane. Ciekawą opcją są studia dendrologiczne. Dendrolog para się drzewami i krzewami. Do zadań dendrologa należy między innymi obserwacja i badanie wyżej wymienionych roślin. Po takim kierunku studiów pracę można odnaleźć w różnorodnego typu nadleśnictwach, arboretach albo w ogrodnictwie. Na rynku niewiele jest ludzi z takim wykształceniem, dzięki czemu o taką pracę może nie być zbyt trudno a pensje będą bez wątpienia zadowalające. Niewątpliwie olbrzymim plusem bycia dendrologiem jest kontakt z naturą.

Zobacz: http://treeworker.com.pl/