Wielu ludzi pomyśli, że jeżeli już przedstawią zyskany w ten sposób certyfikat przełożonemu, to nie zostanie on uznany za zdobycie dodatkowych kwalifikacji…

Jak się okazuje, coraz mocniej znaną formą zdobywania nadprogramowych umiejętności , jest internetowe nauczanie. Na czym opiera się e-learning i czy faktycznie warto z niego skorzystać? Otóż taka nauka oparta jest na autodydaktyce, czyli kupując tego typu kurs, dostajemy dostęp do platformy dydaktycznej, na której znajdują się warsztaty a także krok po kroku w wolnym czasie przeglądamy materiały na niej zamieszczone, piszemy sprawdziany, a na końcu zdajemy test oraz dostajemy licencję skończenia wykładu przesłany na e-maila. Bez wątpienia jest także sposobność dostania tego typu licencji pocztą, jednak bywa to możliwość dodatkowo płatna.

Wielu ludzi myśli, że jeżeli już przedstawią zyskany w ten sposób certyfikat przełożonemu, to nie będzie on uznany za zdobycie nadprogramowych umiejętności, ponieważ odbył się on on-line, a nie tak jak zwykle, czyli Sale konferencyjne, wykłady, a później pisanie egzaminu i otrzymanie certyfikatu skończenia wykładu. Niewątpliwie nic mocniej błędnego, ponieważ po 1wsze – na certyfikacie uzyskanym online, nie ma adnotacji, że była to właśnie tego typu możliwość ukończenia wykładu, a ponadto dużo z tych firm/spółek/korporacji, prowadzi również szkolenia , w związku z czym żadna osoba nie dojdzie to tego, w jaki sposób przebiegało to w moim przypadku.

Oprócz tego nie ma to żadnego znaczenia, w jaki sposób odbył się kurs, ponieważ najważniejsza sprawa to taka, jak dużo z niego mamy a także czy zdobyta na nim wiedza współcześnie jest tobie pomocna w pracy. Bardzo ważne jest, że chcielibyśmy ulepszać własne możliwości a także nie ma żadnego znaczenia, w jaki sposób będziemy to wykonywać.

Zobacz więcej: Sala konferencyjne nad morzem