W stolicy zamieszkuje około tysiąc siedemset pięćdziesiąt tysięcy ludzi.

W-wa – dusza Rzeczpospolitej Polskiej. Największe miasto, centrum polityczne. W Warszawie zamieszkuje ponad 1750 tysięcy ludzi. Na każdy tysiąc zamieszkujących przypada stu czterdziestu trzech uczniów uniwersytetów. Nietrudno zatem policzyć, że uczelnie w stolicy kształcą razem ok. 250 tysięcy uczniów!

Edukacja w wyższych szkołach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej unormowana jest w ustawie dotyczącej Szkolnictwa Wyższego a inne normy, w tej liczbie Prawo Oświatowe, regulują jaki jest system edukacji w naszym kraju. System ten zakłada, że rozpoczynający naukę siedmiolatek ma początkowo skończyć szkołę podstawową (8 lat), kolejno szkołę ponadpodstawową (w zależności od typu od 3 do 5 lat) a następnie młody człowiek ma możliwość pójść na uczelnię. Szkolnictwo wyższe dzieli się na trzy szczeble. 1-wszy to trwające 6 półroczy studia licencjackie albo siedem semestrów – inżynierskie. Po nich na kolejnym stopniu są dopełniające 2-letnie studia magisterskie. Jest możliwość studiować pierwszy oraz drugi etap razem na zawratych studiach magisterskich. Szczebel 3ci, ostatni, to studia doktoranckie. W Warszawie jest możliwość uczyć się na wszelkich przewidzianych w systemie stopniach studiów. Istnieje możliwość realizować je w formie dziennej, wieczorowej, jako studia niestacjonarne albo indywidualnie. Uczelnie w stolicy mają w ofercie paręset kierunków studiów. Piętnaście z nich ma status szkoły państwowej. Najstarsza a także największa, to UW. Uczelni prywatnych jest ok. 40. Pewne z nich mają bardzo wysoki standard a także swoim dorobkiem naukowym potrafią być wzorem dla znacznej ilości uniwersytetów publicznych, a w trakcie eliminacji przeżywają realne oblężenie chętnych.

Więcej: Uczelnie w Warszawie