Tradycyjna wulkanizacja odnosiła się do traktowania naturalnego kauczuku siarką…

Wulkanizacja jest chemicznym procesem, wynalezionym poprzez Ch. Goodyeara, używanym do utwardzania gumy. Tradycyjna wulkanizacja dotyczyła traktowania naturalnego kauczuku siarką oraz jest to najczęściej stosowany przykład, natomiast określenie to stało się też obejmującym utwardzanie różnych materiałów.
Wulkanizacja pracuje poprzez wytwarzanie połączeń poprzecznych między elemencikami łańcucha polimeru, co owocuje zwiększoną trwałością oraz sztywnością, i odmiennymi zmianami mechanicznych właściwości i elektrycznych wyrobu. Stanowczo najbardziej popularne metody wulkanizacji zależą od siarki. Sama w sobie siarka jest powolnym środkiem wulkanizacyjnym i nie wulkanizuje syntetycznych. Wulkanizację przyspieszoną przeprowadza się przy zastosowaniu wszelakich związków, które modernizują kinetykę sieciowania . Warsztat wulkanizacji to miejsce, które napawa się max. sławą w naszych czasach.

Pakiet utwardzania jest

dopasowany celowo do drogi a także wykorzystania. Reaktywne miejsca – punktyutwardzania – są allilowymi atomami H. Wiązania te C-H siadują z podwójnymi wiązaniami C-C. Podczas trwania wulkanizacji niektóre z owych wiązań węgiel-wodór są podstawiane łańcuchami atomów siarki, które wiążą się z obszarem utwardzania innego łańcucha polimeru. Te mosty zawierają od 1-go do kilku atomów. Liczebność atomów siarki w sieciowaniu wnikliwie wpływa na fizyczne właściwości końcowego towaru gumowego. Sprzedawanie opon wcześniej stosowanych jest osiągalna w każdym mieście.