Osoba zatrudniona w biurze konstrukcyjnym systematycznie sprawdza skończone obiekty.

Jak zapewne w każdej branży, tak też w branży budowlanej działają firmy, jakich specjalizacje są bardzo podobne. Dobrym przykładem mogą być biura projektowe i biura konstrukcyjne. Przez wielu ludzi biura projektowe kojarzone są właściwie – w charakterze zespołu architektów wykonujących projekty obiektów.

 

Znacznie więcej wątpliwości wywołują biura konstrukcyjne. Czym więc jest biuro konstrukcyjne? Jego specjaliści – nie tylko i wyłącznie architekci, lecz przede wszystkim inżynierowie- rozpoczynają pracę w momencie stawiania budynku. Początkowo dokonują obliczeń a dodatkowo szczegółowych analiz rozwiązań technicznych po to, ażeby budynek zbudowany był z ekonomicznych materiałów, ale także spełniał wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Następnie wybierają fundamenty nośne by zapewnić wytrzymałość danej budowli.

 

Fachowcy , którzy są zatrudnieni w taki biurze są więc realizatorami szkicu, jaki następnie wprowadzany jest w życie. Projektant konstrukcji powinien mieć stosowne zdolności. Są to między innymi: – znajomość systemów do projektowania- umiejętność wykonywania obliczeń wytrzymałościowych; – sporządzanie technicznych rysunków; – znajomość obsługi komputera. Zatrudnienie w biurze konstrukcyjnym jest związane z pracą przed komputerem. Z tą pracą wiąże się praca nad programami komputerowymi, nawiązywanie współpracy z biurami architektonicznymi i stały kontakt z klientami. Pracownik biura regularnie sprawdza skończone obiekty i dba o to, by budowla prawidłowo pełniła swoją funkcję w czasie użytkowania.