Oczywiście w przypadku złych wyników z egzaminu końcowego można jak najbardziej go poprawić rok później.

Decyzja w zakresie wyboru szkoły średniej a także zawodowej to też istotna sprawa w życiu każdej osoby. Chcielibyśmy przygotować się jak najlepiej do swoich przyszłych profesji, o których śnimy. Wyselekcjonowanie przedmiotów, które będą miały nam w tym właśnie pomóc i stosownej liczby godzin istotnie usprawni późniejszą ścieżkę zawodową – np. na studiach. W trakcie zdobywania wiedzy w szkole systematycznie można natrafić na sprawdziany, które weryfikują jaką posiadamy wiedzą. Sprawdzian jest zazwyczaj z bardzo obszernego materiału, zapowiadany z przynajmniej jedno-, a często wręcz 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Kartkówki najczęściej nie są zapowiedziane i dotyczą na przykład trzech tematów wstecz. Jednakże to, do czego szkoła nas przysposabia, to egzamin końcowy z całego materiału.

Egzamin maturalny w przypadku liceów a dodatkowo test zawodowy praktyczny a także teoretyczny w wypadku techników są sporym wyzwaniem dla wszelkich osób, które pragną mieć średnie wykształcenie. Przygotowanie do wybranego zawodu lub odpowiednie przyswojenie całej wiedzy z pewnością wymaga istotnie wzmożonego wysiłku. To tylko pojedyncze testy, ale kiepsko zdany może niestety znacząco ograniczyć – np. komuś kto ukończył liceum pójście na kierunki studiów, które go interesują. Bez wątpienia w sytuacji kiepskich wyników można go poprawić na następny rok, ale często znaczy to stratę roku oraz przymus rozplanowania swojego czasu w zupełnie inny sposób, aniżeli planowało się dotychczas. Do maja jednakże bardzo dużo czasu, ale potem zostaje niespokojny czas czekania na wyniki z egzaminu.

Więcej: egzamin zawodowy praktyczny