Najczęściej spotykanym przykładem udania się do instytucji Sądu są zapewnienia spadkowe.

Chociaż zdaje się nam na co dzień, że nie mamy do czynienia z prawem (w sensie prywatnym jako pojedyncze osoby) to jednakże w wielu wypadkach może okazać się, iż jest całkiem na odwrót. Poniżej jest lista najczęściej spotykanych sytuacji, w których będziemy mogli nieoczekiwanie domagać się pomocy osoby znającej się na prawie:

1. podział majątku, dział spadku, spadek
Najpopularniejszym przykładem udania się do instytucji Sądu osoby cywilnej, która to nigdy wcześniej nie miała do czynienia z instytucjami prawa, są obietnice spadkowe, które trzeba złożyć w przypadku starań o spadek albo jeżeli zostaje się wezwanym do złożenia zeznań jako świadek. W przypadku, kiedy toczy się spór o podzielenie majątku, kategorycznie przydałby się nam adwokat poznań. Co więcej, jeżeli zrobimy go pełnomocnikiem w toczącej się sprawie, wypełni w naszym imieniu wszelkie pisma i będzie reprezentował nasze interesy przed sądem.

2. próba dochodzenia odszkodowania przed sądem
Adwokat może nam się przydać też w typowej, sytuacji życiowej, w której to albo przydarzył się tobie wypadek na drodze, lub też poślizgnęliśmy się na schodach lub jeżeli sąsiad zalał tobie łazienkę a towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłacenia wam funduszy w zakresie odszkodowania.

3. sporządzenie aktu notarialnego
Nie każda sprawa powinna się zakończyć w sądzie. Kancelaria prawna to też miejsce, w którym mamy możliwość w obecności doświadczonego notariusza wykonać akt notarialny – czy to będzie testament, czy też spisanie lokalu na własne potomstwo. Jak się zatem okazuje na tych kilku prostych sytuacjach, wcale nie tak rzadko w codziennym, cywilnym życiu możemy spotkać się z prawem. Powinno się w takim przypadku mieć kogoś takiego, kto będzie sprawnie reprezentował nasze sprawy.