Każdy klient naszego serwisu ma swojego własnego opiekuna.

Tacholandia.pl jest to serwis wspomagający działalność firm spedycyjnych i transportowych. Rozliczanie ewidencji w tego typu przedsiębiorstwach przeważnie potrzebuje przyjęcia profesjonalisty który zajmować się będzie monitorowaniem czasu pracy przyjętych kierowców. W przypadku wszelkich nieścisłości, pracodawca jest narażony na różnego typu roszczenia ze strony kierowców, lub wysokie kary finansowe w przypadku kontroli przez PIP, a nawet utratę licencji, bez której nie można oczywiście zajmować się prowadzeniem działalności. Dlatego też korzystnym rozwiązaniem dla wszelkich właścicieli przedsiębiorstw zajmujących się transportem jest rozliczanie kierowców przez zewnętrzną firmę. Nasza firma oferuje usługi wysokiej jakości na terenie całego kraju, a także ma przedstawicielstwo we Francji, co jest dużym ułatwieniem dla wszelkich firm oferujących międzynarodowy transport. Przedsiębiorstwa transportowe świadczące usługi na terytorium Francji muszą mieć przedstawiciela, który będzie pośrednikiem pomiędzy służbami francuskimi, przedsiębiorcą a kierowcą. Każdy klient serwisu posiada własnego opiekuna, który poprzez cały czas prowadzi i monitoruje wszelkie rozliczenia jego firmy. Usługi naszej firmy obejmują przede wszystkim przygotowanie dokumentacji pracowniczej, rozliczanie czasu pracy kierowców, rozliczanie płacy minimalnej we wszystkich europejskich krajach, rozliczanie podróży służbowych w Polsce i zagranicą, reprezentacja a także wsparcie podczas wszelkich kontroli Inspekcji Transportu Drogowego a oprócz tego Państwowej Inspekcji Pracy, oraz sporządzenie wszystkich regulaminów wynagrodzeń i pracy. Wszystkie nasze usługi oferujemy w zgodzie z panującymi przepisami. Gwarantujemy naszym klientom indywidualnie dopasowany serwis, wysoką jakość, kompleksowość oraz całkowite bezpieczeństwo. Pracujemy jedynie z użyciem różnych programów polecanych przez ITD o a oprócz tego PIP. Praca w firmie transportowej wymaga niewątpliwie znajomości ciągle ulegających zmianom przepisów prawa. Za sprawą naszych szkoleń zarówno kadra zarządzająca, jak i kierowcy mają możliwość spokojnie wykonywać swoją pracę, mając 100% pewność, iż nie naruszają jakichkolwiek norm. Jesteśmy specjalistami z zakresu kursów powiązanych z czasem pracy kierowców, czasem jazdy, przerw a także odpoczynków w transporcie drogowym, obowiązkami wynikającymi z Ustawy o Czasie Pracy Kierowców, rozporządzenia nr 561/2006 oraz dodatkowo rozporządzenia nr 165/2014. Prowadzimy również szkolenia z dziedziny obowiązków które powiązane są z wyposażeniem każdego kierowcy w potrzebne dokumentami a także sprawnością techniczną aut przed rozpoczęciem pracy, obsługą tachografów cyfrowych, i postępowaniem w przypadku wszelkich naruszeń norm określonych w rozporządzeniu 561/2006, oraz Ustawie o Czasie Pracy Kierowców. Wszystkich naszych klientów szkolimy również, jak odpowiednio rozważyć a także ewidencjonować swój czas pracy, rozliczać nadgodziny, pracę w nocy a także wypłaty za dyżury, w jaki sposób prowadzić całą dokumentację pracowniczą, rozliczać wszelkie podróże służbowe, czy minimalne wynagrodzenia które obowiązują w Unii Europejskiej. Szkolenia odbywają się głównie w Gdyni, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie, Kielcach, Krakowie, natomiast możemy przeprowadzić dowolne szkolenie na terenie całego państwie.

Zobacz więcej: Przedstawiciel we Francji