Jak możemy sobie poradzić…?

Jak sobie poradzić z uporządkowaniem informacji o rozmaitych opakowaniach? W jaki sposób je posortować zarówno w głowie i na papierze? Co powinniśmy wziąć pod uwagę przy tworzeniu schematów? I jaka musi być kolejność wszelkich rozpatrywanych zagadnień? Oto krótka nota encyklopedyczna dotyczące systematyki opakowań. Klucz zagadnień prezentuje się następująco. Opakowania dzieli się ze względu na to: Z czego są przygotowane, czyli, jaki konkretnie był użyty materiał do ich wyprodukowania – papier i jego pochodne, tekstylia, drewno, metal, plastik. Forma konstruktywna, która uzależniona jest od fazy projektowej – beczka, pudło, skrzynia, paleta, skrzyniopaleta plastikowa. Możliwość zdemontowania oraz mieszania gabarytów które mają ułatwić transport – opakowania nierozbieralne, z możliwością demontażu i składane. Wykorzystania ilościowego – jednostkowe, zbiorcze, do transportu masowego. Czasu użytkowania – opakowania wielokrotnego użytku i jednorazowe. Odmiana kontaktu z wyrobem – pośredni i bezpośredni. Główny aspekt gotówkowych rozliczeń – zwrotne, wypożyczane bądź do sprzedaży jednorazowej.

Więcej: papier do pakowania