Compliance

Znaczne rozszerzenie przedmiotowego zakresu odpowiedzialności. Nowe brzmienie ustawy zaznacza odpowiedzialność przedsiębiorstwa za jakikolwiek czyn zakazany przez ustawę mogący być uznany jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, poza przestępstwami ściganymi z prywatnego oskarżenia (między innymi zniesławienie, znieważenie) a także wykroczeń przedstawionych w przepisach Prawa prasowego. To jest duża zmiana w porównaniu do aktualnie obowiązującej ustawy, która określa zamknięty zbiór wykroczeń i przestępstw skarbowych, za które winę potrafi ponieść podmiot zbiorowy. Trzeba pamiętać przy owej kwestii, iż prawo karne nie zawiera się jedynie w karnym kodeksie a także karno-skarbowym kodeksie, albowiem karne przepisy istnieją w wielu szczególnych ustawach, o których istnieniu przedsiębiorcy niejednokrotnie nie posiadają wiedzy. Ważną nowością jest przyjęcie legislacyjnego rozwiązania, w jakim to firma ponosi winę za tak zwane czyny własne, to jest zabronione czyny, jakich znamiona będą realizowane przez działanie albo zaniechanie jego organu (np. zarządu, rady nadzorczej) lub celowe działanie lub zaniechanie członka organu (przykładowo członka zarządu). Warunkiem jest jednak, aby dany zabroniony czyn pozostawał w bezpośrednim związku z pełnioną przez zbiorowy podmiot działalnością. Należy zwrócić znaczną uwagę na fakt, iż działanie lub zaniechanie organu spółki niekoniecznie musi być umyślne, co znacznie zwiększa wymiar odpowiedzialności danej firmy. W obszarze przyporządkowania winy bezpośrednio podmiotowi za czyn własny, dawca projektu zaakceptował założenie, iż podmiot zbiorowy może wygenerować zabroniony czyn w drodze zachowania kolektywnego. Ściśle z opisem projektu ustawy: „W owym przypadku chodzi o nieprawidłowe z wymaganiami prawa albo oceny rozsądku gospodarowanie ryzykiem, albo także brakami w obszarze staranności branżowej.

Czytaj dalej: Compliance